Kronika budowy

underline

Budynek B13

18.11.2020

Zakończenie montażu balustrad na klatkach schodowych. Malowanie ścian i sufitów części wspólnych budynku.

Budynek B13

18.11.2020

Prace wykończeniowe części wspólnych budynku. Montaż stolarki drzwiowej do lokali mieszkalnych.

Budynek B13

18.11.2020

Wypełnienie balustrad balkonowych blachą perforowaną.

Budynek B14

18.11.2020

Wydzielenie komórek lokatorskich za pomocą systemowych paneli aluminiowych.

Budynek B14

18.11.2020

Montaż ślusarki aluminiowej - wejście do budynku.

Budynek B14

18.11.2020

Podłączenie grzejników do instalacji centralnego ogrzewania.

Budynek B14

18.11.2020

Zamontowanie stolarki drzwiowej do lokali mieszkalnych na piętrze III.

Budynek B15

18.11.2020

Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem stropu nad piwnicą.

Budynek B15

18.11.2020

Przygotowanie ścian piwnic do betonowania - pierwsza część budynku. Szalowanie fundamentów - druga część budynku.

Budynek B13

20.10.2020

Zakończenie montażu wentylatorów, poziomów wentylacyjnych oraz podestów roboczych.

Budynek B13

20.10.2020

Nawierzchnia z kostki brukowej - zjazdy do indywidualnych garaży.

Budynek B13

20.10.2020

Montaż drzwi aluminiowych z paneli ocynkowanych w komórkach lokatorskich.

Budynek B14

20.10.2020

Malowanie ścian i sufitów na korytarzach.

Budynek B14

20.10.2020

Montaż paneli wypełniających balustrady balkonowe.

Budynek B13

07.09.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji południowej budynku.

Budynek B13

07.09.2020

Zakończenie tynkowania ścian klatki schodowej.

Budynek B13

07.09.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek B13

07.09.2020

Zakończenie tynkowania ścian, szpachlowania sufitów, rozprowadzania instalacji oraz wykonania podkładów pod posadzki w lokalach mieszkalnych na pierwszym piętrze.

Budynek B14

07.09.2020

Montaż półpodziemnych pojemników na śmieci. Nawierzchnia z kostki brukowej w pobliżu budynku.

Budynek B14

07.09.2020

Montaż bram garażowych.

Budynek B14

07.09.2020

Nawierzchnia z kostki brukowej - zjazdy do indywidualnych garaży.

Budynek B14

07.09.2020

Zakończenie tynkowania ścian i szpachlowania sufitów. Układanie płytek gresowych na korytarzu parteru.

Budynek B14

07.09.2020

Zakończenie tynkowania ścian, szpachlowania sufitów we wszystkich lokalach mieszkalnych. Przygotowanie instalacji elektrycznych do montażu osprzętu.

Budynek B13

04.08.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku. Montaż balustrad balkonowych.

Budynek B13

04.08.2020

Murowanie ścianek wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek B13

04.08.2020

Zakończenie tynkowania ścian, szpachlowania sufitów i rozprowadzania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek B14

04.08.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku.

Budynek B14

04.08.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji wschodniej budynku.

Budynek B14

04.08.2020

Wykonanie w lokalach mieszkalnych na piętrze drugim tynkowania ścian, szpachlowania sufitów oraz podkładów pod posadzki. Przygotowanie instalacji elektrycznych do montażu osprzętu.

Budynek B13

09.07.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku.

Budynek B13

09.07.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji południowej i wschodniej budynku.

Budynek B14

09.07.2020

Zakończenie murowania ścianek działowych w lokalach mieszkalnych.

Budynek B14

09.07.2020

Zewnętrzne prace wykończeniowe elewacji zachodniej budynku. Montaż balustrad balkonowych.