Kronika budowy

underline

Budynek B13

04.08.2020

Wykonywanie tynku cienkowarstwowego na elewacji zachodniej budynku. Montaż balustrad balkonowych.

Budynek B13

04.08.2020

Murowanie ścianek wydzielających komórki lokatorskie.

Budynek B13

04.08.2020

Zakończenie tynkowania ścian, szpachlowania sufitów i rozprowadzania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych na parterze.

Budynek B14

04.08.2020

Zakończenie zewnętrznych prac wykończeniowych na elewacji zachodniej budynku.

Budynek B14

04.08.2020

Zakończenie zewnętrznych prac wykończeniowych na elewacji wschodniej budynku.

Budynek B14

04.08.2020

Wykonanie w lokalach mieszkalnych na piętrze drugim tynkowania ścian, szpachlowania sufitów oraz posadzek. Przygotowanie instalacji elektrycznych do montażu osprzętu.

Budynek B13

09.07.2020

Wykonywanie zewnętrznych prac wykończeniowych na elewacji zachodniej budynku.

Budynek B13

09.07.2020

Wykonywanie zewnętrznych prac wykończeniowych na elewacji południowej i wschodniej budynku.

Budynek B14

09.07.2020

Zakończenie murowania ścianek działowych w lokalach mieszkalnych.

Budynek B14

09.07.2020

Wykonywanie tynku cienkowarstwowego na elewacji zachodniej budynku. Montaż balustrad balkonowych.